Zornsamlingarna

Skagenmålarna på Zornmuseet

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 15:20 CET

23 mars – 11 juni 2006

En stor utställning med Skagenmålarna kommer under våren att visas på Zornmuseet i Mora. Det är
ett unikt samarbete mellan Skagens Museum och Zornsamlingarna i Mora. Flera av verken har aldrig tidigare visats i Sverige.

I den lilla byn Skagen på Jyllands nordligaste udde samlades i slutet av 1800-talet en skara konstnärer. De kom för att de fascinerades av den hårt arbetande fiskarbefolkningen. Norr om Skagen, på Grenen, möts de två haven Skagerack och Kattegatt. Där finns lömska sandrev som under seklens lopp orsakat många strandningar. Räddningsmanskapet på Skagen var vida känt för sina modiga insatser.

Det som framför allt tilltalade konstnärerna i Skagen var ljuset – det speciella ljus som under sommaren bildas av reflexerna från havet och de breda vita sandstränderna tillsammans med solljuset. De flesta målningar från Skagen är också tillkomna i dagsljuset. Men P.S. Kröyer upptäckte det blåa ljuset under de tidiga kvällarna och det blev kännetecknande för hans konst på 1890-talet med sina harmoniska färger, luftiga atmosfär och lättillgängligheten med de enkla motiven. Kröyer var den av Skagenkonstnärerna som hade den mest genuina skolningen, både från Danmark och Frankrike, och han är den målare vars verk numera i hög grad symboliserar Skagenmåleriet.

Ett viktigt motiv för Skagenmålaren var skildringen av den heroiska fiskarbefolkningen och det är ofta i dramatiska situationer som de återges. De målade också av sig själva och sina familjer i för¬hållandevis privata bilder, med en tilltalande rogivande atmosfär. Mer ”offentliga” är de målningar
där konstnärerna återger sitt kamratskap, både i festliga, glada, sammanhang och i arbetet, vilket dock aldrig skildras såsom särskilt ansträngande utan snarast en gemensam, glädjefylld tillvaro.1874 kom Michael Ancher till Skagen, 1875 Viggo Johansen och 1879 Christian Krohg. 1882 reste svenskarna Oscar Björck och Johan Krouthén till Skagen och det året kom också Kröyer dit. Hans hustru Marie som också var målare, kom till Skagen första gången 1887. En av Skagenmålarna var infödd, nämligen Michaels Anchers hustru Anna. Hon var dotter till gästgivaren Erik Bröndum. Det var hennes bror Degn, som utvecklade det sedermera så kända hotellet, vilket blev konstnärernas stamställe och fasta punkt. Det var också Degn som tillsammans med bl.a. Michael Ancher och P.S. Kröyer grundade Skagens museum 1908.

På utställningen visas förutom verk av de ovannämnda konstnärerna även arbeten av de danska konstnärerna Holger Drachmann, Einar Hein, Carl Locher och Laurits Tuxen, av norrmannen Fritz Thaulow samt svensken Wilhelm von Gegerfelt.

Till utställningen utges en rikt illustrerad bok, Skagenmålarna – en introduktion, skriven speciellt för detta tillfälle av chefen för Skagens Museum, museidirektör Annette Johansen
Mora den 14 mars 2006
Bilder kan efterfrågas hos Karin Högberg
Birgitta Sandström, Museidirektör k.hogberg@zorn.se