Örebro Läns Landsting

Skallskador leder till hörselnedsättning

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 12:51 CEST

Det är välkänt att skallskador kan ge upphov till kognitiva störningar såsom dåligt minne, försämrad koncentration och emotionell obalans.

Men Per-Olof Bergemalm, överläkare på Öron- näs och halsmottagningen vid Lindesbergs lasarett, visar i sin avhandling att även påverkan på hörselorganet är en vanlig konsekvens av skallskador.

Vid kraftigt våld mot huvudet ökar risken för en bestående hörselnedsättning som också kan förvärras över tid. En patient kan uppleva svårigheter att höra i vissa situationer, utan att ett vanligt hörseltest visar några tecken på skada. På samma sätt kunde man påvisa minnes- och koncentrationssvårigheter, trots att många patienter ansåg sig vara helt återställda från skallskadan. Skallbasfraktur, hög ålder och kraftig initial hörsel-påverkan var de faktorer som medförde en klar risk för hörselförsämring över tid.
- Problematiken blir speciellt tydlig när lång tid gått sedan skadetillfället, förklarar Per-Olof. Då många år har passerat är symtomen i många fall diskreta och de svårigheter personen har kan tolkas som något annat än en följd av skallskadan, exempelvis utbrändhet eller oro för demens.

Hörselskador och kognitiva störningar kan alltså påträffas många år efter en skallskada, även hos väl återställda och socialt fungerande personer.
- Perifera och centrala hörselskador kan vara diskreta, men i kombination med små kognitiva störningar kan detta påverka livskvaliteten, säger Per-Olof. Yrsel och öronsus är också vanliga konsekvenser av skall-skador varför en hörsel- och balansutredning rekommenderas.

Disputationen äger rum 7 maj kl. 09.00 i B-husets aula på Universitetssjukhuset Örebro

För mer information kontakta Per-Olof Bergemalm på tel 019-31 07 26 eller 0734-34 66 03.