Vänsterpartiet

Skamligt svek mot de fattiga

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 10:35 CET

Tal av Eva-Britt Svensson (V), EU-parlamentariker inför EU-parlamentet idag, om det svenska EU-ordförandeskapet.

Ordförande!

Det svenska ordförandeskapet får högt betyg när det handlar om den praktiska organisationen. Den svenska välorganiserade statsförvaltningen och starka, aktiva folkrörelser har levt upp till alla förväntningar.

Tyvärr kan jag inte säga samma sak när det gäller ordförandeskapets politik.

Det är framför allt två områden som måste kritiseras.

Först när det gäller öppenhet och offentlighet. Sverige brukar vara ett föredöme på området men nu har vi istället sett passivitet - och det är särskilt allvarligt när kommunikationsfriheten för medborgarna hotas - Telekompaket, datalagringsdirektiv och så det hemliga ACTA-avtalet. Krav har ställts på agerande för att allmänheten ska ha rätt till att ta del av ACTA-handlingarna, vilket sedan ändringen av 2001 års öppenhetsförordning kräver: "Allmänheten ska ha tillgång till alla handlingar som rör pågående internationella förhandlingar". Varför har inte svenska ordförandeskapet agerat vid en sådan fördragsunderlåtelse från kommissionens sida?

Det andra området handlar om klimatet och sveket mot fattiga länder att använda biståndspengar till att åtgärda de värsta skadorna vi i den rika världen står för. Trots klimatkonventionen, Baliplanen och Kyotoprotokollet som säger att pengar till klimatfinansiering ska var nya och additionella. Det är de mest utsatta som återigen få stå för notan och betalningen. Det är de som saknar rent vatten, de malariahotade, HIV-drabbade och framför allt världens fattigaste kvinnor och barn som drabbas.

Det finns bara ett ord för en sådan politik mot den fattiga världen och ordet är skamligt!

För mer information, kontakta:
Eva-Britt Svensson (V), EU-parlamentariker
Svensk mobil: 070 633 13 46
Roger Falk, pressekreterare: +32 473 80 45 79
Blogg http://www.evabrittsvensson.se
Twitter http://twitter.com/EvaBrittEU
Hemsida: www.vguengl.org (foton finns i "Pressrummet")