CGI

Skandia centraliserar kommunikationen med kunder och leverantörer med hjälp av Logica

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 10:26 CET

Logica, Sveriges största it-tjänstföretag, har tecknat ett avtal med Skandia om att centralisera hanteringen av Skandias externa kund- och leverantörskommunikation. I Logicas uppdrag ingår att ta ett helhetsansvar för flödet av fakturor, marknadsbrev och annan extern kommunikation för att effektivisera hanteringen och samtidigt stödja övergången från fysisk till elektronisk kommunikation. Avtalet är tecknat för fyra år och uppgår till ett värde av cirka 50 MSEK.

Idag kommunicerar Skandia med cirka 1,6 miljoner kunder och distributionen av information sker både via printade brevförsändelser och elektronisk kommunikation. I nuläget hanteras utgående data i ett flertal olika system och målsättningen för Skandia är att konsolidera all utdatahantering. På så sätt kan Skandia få större kontroll över sin externa kommunikation och samtidigt göra en förflyttning till att i ökande omfattning använda sig av helt elektroniska flöden.

-Genom sammarbetet med Logica får vi tillgång till moderna kommunikationskanaler som ger oss möjlighet att möta kunden på flera sätt än idag, säger Magnus Forsman, avtalsansvarig för utdata inom Skandia.

Logica erbjuder funktionstjänster för elektronisk kund- och affärskommunikation, såsom elektronisk fakturering från och till företag och privatpersoner. Logica har också en av Nordens största anläggningar för produktion av brevförsändelser. Genom att integrera fysisk och elektronisk kommunikation stödjer Logica kunder som vill centralisera och automatisera sina processer och accelerera övergången till effektiva och klimatvänliga elektroniska kanaler.

-Informationslogistik är en nyckelfråga för våra kunder som bedriver strategisk utveckling av administrativa och operationella processer som inköpshantering, CRM och Supply Chain Management. Information Logistics är ett globalt affärsområde inom Logica där vi levererar, verksamhetskritiska funktionstjänster – molntjänster som det kallas idag – till kunder i en rad olika branscher säger Mikael Olbers, Information Logistics Director på Logica. Många hundratals miljoner meddelanden och dokument förmedlas och processas i våra miljöer och produktionsanläggningar varje år, dygnet runt. I nära samarbete med våra kunder utvecklar vi ständigt våra tjänster med nya möjligheter, samtidigt som vi effektiviserar processerna, minskar klimatpåverkan och säkerställer att alla legala krav uppfylls.

Om Logica
Logica är ett ledande internationellt it-tjänstföretag. Företaget har 40 000 medarbetare varav cirka 5 500 i Sverige. Logica erbjuder verksamhetsinriktade konsulttjänster, integration och outsourcing av it- och affärsprocesser. Genom att arbeta nära våra kunder möjliggör vi förändringar som leder till ökad effektivitet och snabbare tillväxt. Med djup branschkunskap, hög it-kompetens och internationell leveransförmåga stärker vi våra kunders konkurrenskraft. Logica är noterat både på London-börsen och på Euronext i Amsterdam (LSE: LOG; Euronext: LOG). Mer information finns på www.logica.se

Presskontakter
Mikael Olbers, Information Logistics Director på Logica , tfn: 0733-985830, e-post: mikael.olbers@logica.com
Magnus Forsman, avtalsansvarig för utdata inom Skandia, tfn: 08-7881000, e-post: magnus.forsman@skandia.se
Anna Carlson, PR och Information Logica Sverige, tfn: +46 8 6719272, mobil: +46 733 980119,
e-post: anna.carlson@logica.com