Inspira AB

Skandia förnyar lokalvårdsavtalet med ServiceCompagniet

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 10:25 CET

ServiceCompagniet har tecknat ett nytt 4-årigt avtal med Skandia gällande rikstäckande lokalvård.

Samarbetet mellan Skandia och ServiceCompagniet inleddes 2010 då man i samband med flytten från Sveavägen till nya huvudkontoret på Lindhagensgatan gjorde en lokalvårdsupphandling där valet föll på Inspira. Norrlands Miljövård hade sedan många år haft ansvar för lokalvården på kontoret i Sundsvall. Därefter beslutade Skandia att teckna ett centralt avtal för all lokalvård i landet och ServiceCompagniet vann även den upphandlingen, vilket innebar att vi tog över ansvaret både för huvudkontor samt Skandias alla övriga ca 60 kontor runtom i landet. 

- Samarbetet har varit viktigt för ServiceCompagniet och hela bolagsgruppen gläds och är stolta över fortsatt förtroende, säger Annika Jansen som är VD på ServiceCompagniet. Samarbetet har varit präglat av öppenhet, förtroende och vilja att utveckla uppdraget som riktiga samarbetspartners, kort sagt har det varit ”win-win” för båda parter. 

Martin Wild är Facility Manager på Skandia och ytterst ansvarig för att alla Skandias kontor i landet får rätt servicenivå; 

- Att vi väljer att förnya avtalet i ytterligare fyra år är ett bevis på att samarbetet med ServiceCompagniet har fungerat bra. När vi valde ServiceCompagniet 2010, sågs bolaget lite som en ”uppstickare” i branschen och vi lockades bland annat av ServiceCompagniets koncept och det unika organisatoriska upplägget med de lokala starka utförarbolagen som samverkar kring ett större nationellt uppdrag, samtidigt som det finns en tydlig central samordning via KAM-organisationen, säger Martin Wild. Dessutom har bolaget värderingar och arbetssätt kring både medarbetare och miljöfrågor som stämmer väl överens med Skandias synsätt och policies.

INSPIRA - EN DEL AV UPPLEVELSEN

Vi erbjuder städning och supporttjänster i världsklass för att stärka helhetsupplevelsen av kundens verksamhet.

Inspira har ett heltäckande tjänsteutbud som omfattar det mesta inom företagsstädning och närliggande support som bemanning av reception, intern service, frukt, kaffe, växter och hygienprodukter. Vi finns i hela landet och har varit verksamma sedan 1984, omsätter 450 mkr och sysselsätter 1300 medarbetare. Vår värdegrund bygger på kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, hållbarhet och förnyelse. Sedan januari 2016 är Västmanlands Städ- och Flyttjänst AB en del av Inspira.