Skandia

Skandia inte valbart för ITP1/ITPK fondförsäkring

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 11:01 CET

I den upphandling av försäkringsbolag som nu pågår har Skandia Link fått information att bolaget inte kommer att väljas som leverantör för ITPK/ITP1 för tiden fram till 2013.
– Beslutet är förvånande eftersom Skandia Link nyligen utsetts till det fondförsäkringsbolag som gett spararna den bästa avkastningen på både 3 och 5 års sikt, säger Bo Ågren, chef för företagsverksamheten på Skandia. Dessutom är Skandia det mest populära valet för alternativ ITP.

Collectum upphandlar för närvarande fondförsäkringsbolag för ITP-planen som ska gälla för perioden 1 juli 2010 fram till 30 juni 2013. Skandia var ett av 11 bolag som lämnat in offert för att kunna väljas av ITP-spararna.

– Det är ännu oklart varför vårt affärsupplägg inte mötte de kriterier som ställts upp i upphandlingen av fondförsäkring för dem som omfattas av ITP-planen. Det innebär att vi nu kommer koncentrera oss på att ytterligare vässa vårt erbjudande till företag och anställda som värderar och väljer våra kvalitetssäkrade fonder och som uppskattar pensionsrådgivning.

Syftet med upphandlingen är att skapa förutsättning för att tjänstemannen på lång sikt ska få en så hög pension som möjligt, men Bo Ågren menar att många sparare hamnar i kläm:

– Något som särskilt oroar oss är att de 10 000-tals ITP-anslutna tjänstemän som tidigare valt Skandias fondförsäkring nu tvingas till ett obligatoriskt omval där de utan någon rådgivningshjälp ska välja en annan pensionsförvaltare. Risken finns att de på grund av okunskap hamnar i lösningar som inte passar dem, vilket är beklagligt.
Björn Dannberg, partskontakt Skandia, tel 08-788 1937, e-post: bjorn.dannberg@skandia.se
Annie Sebelius, informationschef Skandia Företag, tel: 0703-09 46 14, e-post: annie.sebelius@skandia.se

Skandia är en av världens ledande leverantörer av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. I erbjudandet ingår liv- och fondförsäkring, fondsparande, banktjänster och hälso- och sjukvårdsförsäkring. Skandia grundades 1855 och finns idag i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. Skandia ingår i Old Mutual-gruppen som har sitt huvudkontor i London, totalt cirka 47 000 medarbetare och finns i över 40 länder runtom i världen. Du hittar mer information på www.skandia.se