Skandia

Skandia Liv placerar 2 miljarder kronor i hedgefonder

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2003 11:12 CEST

Skandia Liv har investerat 250 miljoner USD i fyra fonder av hedgefonder. Investeringen har fördelats på fyra förvaltare: International Asset Management, Norshield Financial Group, Goldman Sachs Asset Management och GLG MultiManager Investments. Placeringarna är i så kallade fondandelsfonder, vilket innebär att förvaltarna i sin tur investerar i olika hedgefonder. På detta sätt erhålls en god riskspridning och en jämn avkastning kan uppnås över tiden.

" Investeringar i hedgefonder utgör drygt 1 procent av Skandia Livs totala portfölj. Dessa placeringar har en låg volatilitet och en låg korrelation med aktiemarknaden. Detta bidrar till en bättre diversifiering av Skandia Livs portfölj, säger Malin Björkmo, chef för Skandia Liv Kapitalförvaltning."

För ytterligare information:
Malin Björkmo, chef Skandia Liv Kapitalförvaltning, tel 08-788 43 96
Gunilla Svensson, pressekreterare Skandia, tel 08-788 42 97