Skandia

Skandia Liv sänker återbäringsräntan

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 11:40 CEST

Från och med den 1 september 2008 sänker Skandia Liv återbäringsräntan på kundernas försäkringskapital från nuvarande
3 procent till 1 procent före skatt.

Bengt-Åke Fagerman, Vd Skandia Liv säger i en kommentar:

"De fortsatt svaga börsutvecklingen och bibehållna osäkerheten på finansmarknaden medför att Skandia Liv beslutat sänka återbäringsräntan till 1 procent. Sänkningen är i enlighet med Skandia Livs konsolideringspolicy och medför i förlängningen en bättre balans mellan bolagets tillgångar och kundernas försäkringskapital."

För ytterligare information:

Bengt-Åke Fagerman, Vd Skandia Liv, tel: 08-788 2150
Håkan Ljung, chefaktuarie Skandia Liv, tel: 08-788 3503

Skandia Liv är det marknadsledande livbolaget i Sverige. Bolaget förvaltar cirka 280 miljarder kronor i privat pension och tjänstepension och har cirka 1,3 miljoner kunder. Skandia Liv erbjuder prisvärda produkter och tjänster, för sparande med garanti och ekonomisk trygghet, vid pension, sjukdom och dödsfall. Skandia Liv drivs enligt ömsesidiga principer och är ett helägt dotterbolag till Skandia som ingår i Old Mutual-koncernen.