Skandia

Skandia Livs återbäringsränta 10 procent

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 13:08 CEST

Från den 1 september 2007 sänker Skandia Liv återbäringsräntan på kundernas försäkringskapital från nuvarande 13 procent till 10 procent före skatt.

Den kollektiva konsolideringen ökade kraftigt under våren vilket var skälet till att återbäringsräntan höjdes i början av maj. Den höga återbäringsräntan i kombination med en nu betydligt svagare utveckling på världens aktiemarknader under senare tid gör att återbäringsräntan nu justeras ned. Den kollektiva konsolideringsgraden per den 31 juli var 111 procent.

Bengt-Åke Fagerman Vd Skandia Liv säger i en kommentar:

”Det har varit en turbulent period på världens aktiemarknader med påtagliga kursfall och det är fortfarande osäkert hur marknaderna kommer att utvecklas. Som en följd av marknadsutvecklingen sänker Skandia Liv återbäringsräntan, men vi har en stark finansiell ställning med en väldiversiferad placeringsportfölj vilket gör att vi även fortsättningsvis kan ge en hög återbäring."


För ytterligare information:
Bengt-Åke Fagerman, VD Skandia Liv, tel: 08-788 21 50
Marie-Louise Wenander, Chefaktuarie Skandia Liv, tel: 08-788 46 65