Skandia

Skandia Livs åtgärdsplan

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 10:01 CET

Efter en genomgång av granskningsrapporterna som dels Skandia Liv, dels Skandia AB tagit initiativ till har Skandia Liv – med stöd av en rättsutredning av f.d. justitierådet Hans Danelius och professor emeritus Jan Ramberg – beslutat om en åtgärdsplan.

En lista har satts upp med konkreta åtgärder som är påkallade av dessa granskningar av olika transaktioner. På en del punkter är åtgärderna redan genomförda.

Initiativ tas till förhandling med Den Norske Bank (DnB).

Syftet med hela arbetet är att skapa en ordning så att det som hänt inte kan hända igen.

Det arbetet utgår från två grundläggande förhållanden:

Skandia Liv’s kapital förvaltas för försäkringsspararnas räkning och ingen annan.
Skandia Livs styrelse och ledning ska agera oberoende och säkerställa försäkringstagarnas intressen gentemot moderbolaget.
Med olika medel ska en självständig bedömning, integritet och öppenhet säkerställas.
Skandia Liv ska framöver ha:

ökat fokus på kapitalförvaltningen.
ökat fokus på tjänstepensionsområdet
breddad flytträtt (på privata pensionsförsäkringar finns redan flytträtt, flytträtt på tjänstepensioner utreds med sikte på att kunna införas 2005)
bättre dialog med våra försäkringssparare
I Skandia Liv ska ledningen framöver inte ha någon bonus (bonus med tak kan dock förekomma för särskilt definierade uppgifter längre ner i organisationen)

För ytterligare frågor:
Urban Bäckström, VD Skandia Liv, 08- 788 25 00
Gunilla Svensson, Presschef, tel 08- 788 25 00 eller 070- 575 75 78