Skandia

Skandia Livs konsolidering för september låg kvar på 97 procent. Räntan är oförändrad, 3 procent.

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2004 15:27 CEST

Skandia Livs konsolideringsgrad var oförändrad i september jämfört med föregående månad, dvs 97 procent. Vid årsskiftet var konsolideringsgraden 95 procent. Räntan är oförändrad, 3,0 procent.

Marie-Louise Wenander, chefaktuarie säger i en kommentar:

”Under september påverkades den kollektiva konsolideringen positivt framför allt av utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Även innehaven av utländska aktier och obligationer hade en positiv avkastning. Den sammantagna värdetillväxten i tillgångarna var dock inte tillräckligt stor för att ge utslag i den kollektiva konsolideringsgraden, som förblev oförändrad.”


Så fungerar Skandia Livs konsolideringspolicy
Skandia Livs konsolideringspolicy styr hur kapitalavkastningen fördelas till försäkringarna. När konsolideringsgraden ligger inom intervallet 95 - 115 procent fördelas avkastningen till försäkringarna med hjälp av räntan på försäkringskapitalet. När konsolideringsgraden understiger 95 procent sänks försäkringskapitalet så att konsolideringsgraden blir 100 procent. När konsolideringsgraden överstiger 115 procent görs en höjning av kundernas försäkringskapital så att konsolideringsgraden blir 110 procent.

Vidare finns en tilläggsregel. Den innebär att om den kollektiva konsolideringsgraden har varit lägre än 100 procent under mer än 36 månader, så ska försäkringskapitalet sänkas så att konsolideringsgraden ökar upp till minst 100 procent.


För ytterligare frågor:
Marie-Louise Wenander, Chefaktuarie Skandia Liv, tel 08-788 46 65
Gunilla Svensson, Presschef, tel 08-788 42 97