Skandia

Skandia Livs konsolidering ökade i juni till 97 procent

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2004 15:07 CEST

Skandia Livs konsolideringsgrad ökade under juni från 96 till 97 procent.
Vid årsskiftet var konsolideringsgraden 95 procent. Räntan är oförändrad, 3.0 procent.

Så fungerar Skandia Livs konsolideringspolicy
Skandia Livs konsolideringspolicy styr hur kapitalavkastningen fördelas till försäkringarna. När konsolideringsgraden ligger inom intervallet 95 -115 procent fördelas avkastningen till försäkringarna med hjälp av räntan på försäkringskapitalet. Vid 95 procent sänks försäkringskapitalet så att konsolideringsgraden blir 100 procent. När konsolideringsgraden överstiger 115 procent görs en höjning av kundernas försäkringskapital så att konsolideringsgraden blir 110 procent.


För ytterligare frågor:
Marie-Louise Wenander, chefsaktuarie, Skandia Liv, tel 08- 788 46 65