Skandia

Skandia Livs konsolidering sjönk i april till 97 procent - Räntan sänks därför till 3 procent

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 14:39 CEST

Skandia Livs konsolideringsgrad sjönk under april från 98 till 97 procent. Vid årsskiftet var konsolideringsgraden 95 procent. Återbäringsräntan sänks den 1 juni från 3,5 till 3,0 procent.

Marie-Louise Wenander, chefsaktuarie säger i en kommentar:

"Året inleddes positivt med en stark utveckling på aktiemarknaderna, men den senaste tiden har vi fått se en viss tillbakagång. Värdet på Skandia Livs portfölj har också påverkats negativt av de stigande räntorna och därför har den kollektiva konsolideringsgraden sjunkit något"

Så fungerar Skandia Livs konsolideringspolicy
Skandia Livs konsolideringspolicy styr hur kapitalavkastningen fördelas till försäkringarna. När konsolideringsgraden ligger inom intervallet 95 -115 procent fördelas avkastningen till försäkringarna med hjälp av räntan på försäkringskapitalet. Vid 95 procent sänks försäkringskapitalet så att konsolideringsgraden blir 100 procent. När konsolideringsgraden överstiger 115 procent görs en höjning av kundernas försäkringskapital så att konsolideringsgraden blir 110 procent.

För ytterligare frågor:
Marie-Louise Wenander, chefsaktuarie, Skandia Liv, tel 08- 788 46 65
Gunilla Svensson, presschef, tel 08-788 42 97