Skandia

Skandia röstar: Förenkla för småföretagen!

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 09:46 CEST

Krångliga regelverk gör att många mindre företag inte har ett fullgott sjukförsäkringsskydd för sina anställda. Skandia lanserar därför en försäkringslösning som nu också är anpassad för mindre företag. Tidigare krävdes en grupp om tio anställda för att teckna en prisvärd sjuk- och premiebefrielseförsäkring, nu halveras kravet till fem.
Många gånger har personalen unik kompetens och sjukfrånvaro leder till produktionsförluster i någon form. Därför står sjukförsäkring ofta högt upp på önskelistan hos landets företagare, men att teckna en sådan försäkring är många gånger komplicerat.

– Nu får även företag med 5-9 anställda tillgång till marknadens bästa och mest prisvärda sjukförsäkring. Vi vet att det finns ett stort intresse från mindre bolag och idag kan vi gå dem till mötes. Vi gör det riktigt enkelt och ställer minimalt med villkor i samband med tecknandet, säger Michael Enberg, företagsspecialist på Skandia.

För att teckna den förmånliga sjuk- och premiebefrielseförsäkringen krävs att företaget kan intyga att de anställda kan utföra arbetet utan hinder, att de är "fullt arbetsföra". Vid sjukdom får den anställde ersättning upp till 90 procent av lönen. Vid tecknandet ställs endast krav på ett pensionssparande med 4 procent av inkomsten. För företag med färre än 5 anställda tillhandahåller Skandia individanpassade lösningar.

Sjukförsäkring som blev Friskförsäkring
Skandias sjukförsäkring särskiljer sig genom att den inkluderar en kostnadsfri förebyggande försäkring. Det betyder att den anställde får professionell hjälp redan vid tidiga signaler om ohälsa, t ex stressymptom. Genom att ringa ett journummer kopplas specialister in i ett tidigt skede, vilket i många fall gör att sjukskrivning helt kan undvikas.

För mer information se http://www.skandia.se/hem/Nyheter/Sok-nyheter/2010/Nytt-forbattrat-tjanstepensionskoncept-for-smaforetagare/

För ytterligare information:
Michael Enberg, företagsspecialist Skandia, telefon 08-788 25 25, michael.enberg@skandia.se
Annie Sebelius, informationschef Skandia Liv och Företag, telefon 08-788 46 14, annie.sebelius@skandia.se
Skandia har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år – genom krigstider och kriser, från det lokala bondesamhället in i den globala trådlösa kommunikationskulturen.
Det innebär att Skandia har en lång, stolt tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Idag är vi en av världens ledande leverantörer av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. Vi ingår i Old Mutual-gruppen som har sitt huvudkontor i London och 54 000 medarbetare i 34 länder runt om i världen.