Skandia

Skandia Sveriges nya organisation klar - kundcentrer koncentreras till tre orter

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2004 08:52 CEST

Skandia Sverige koncentrerar sin kundcenterverksamhet till Sundsvall, Göteborg och Linköping, medan kundcenterverksamheten i Stockholm med 110 arbetstillfällen avvecklas. Även i andra delar av organisationen uppstår viss övertalighet när gemensamma funktioner samordnas. Totalt berörs 200 anställda.

”Efter att noggrant ha inventerat den nya organisationens personalbehov anpassar vi nu vår bemanning. Samtidigt kommer vi också att satsa framåt för att öka Skandias marknadsandelar i Sverige. Vi kommer därför även att behöva nyanställa. ”, säger Gert Engman, vVD och chef för Skandia Sverige.

Berörda medarbetare informeras under onsdagen. Skandia kommer att erbjuda samtliga kvalificerat stöd i att finna nya anställningar utanför Skandia, så kallad outplacement.

”Jag vet att våra medarbetare är högt kvalificerade och besitter eftertraktad kompetens. Målet är att samtliga ska ha nya anställningar innan uppsägningsperioden löpt ut, som i vår bransch för de flesta är 12 månader”, säger Gert Engman.

Kostnadseffekterna som den nya organisationen ger upphov till kommer att meddelas i samband med Skandias tredje kvartalsrapport den 18 november.

För frågor:
Gert Engman, vVD och chef för Skandia Sverige, tel 08-788 25 00
Gunilla Svensson, presschef, tel 08-788 25 00
Harry Vos, IR-chef, tel 08-788 25 00