Skandia

Skandia vann slutligt i Regeringsrätten i tjänstepensionsmålet

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 13:46 CEST

Regeringsrätten har nu meddelat dom i det s.k. tjänstepensionsmålet, som rör en arbetsgivares rätt att dra av för premier på tjänstepensionsförsäkringar i andra EG-länder enligt samma regler som gäller för avdrag för premier som betalas till inhemska försäkringsbolag.

I sin dom går Regeringsrätten helt på Skandias linje och följer därmed också EG-domstolens bedömning som kom i juni förra året. Regeringsrätten slår fast att det inte är förenligt med EG-rätten att vägra omedelbart avdrag för tjänstepensionspremier som betalas till försäkringsbolag i andra EG-länder. Samma skatteregler skall således tillämpas oavsett om en tjänstepension tecknas i det egna landet eller i ett annat EG-land.

I en kommentar säger Skandias chefsjurist Jan-Mikael Bexhed, som drivit målet i alla instanser sedan 1999:

"Domen är viktig för Skandia. De principer som lagts fast blir gällande inom hela EU. Det innebär på lång sikt att nya intressanta affärsmöjligheter öppnas för Skandia."

För frågor:
Jan-Mikael Bexhed, chefjurist, tel 08-788 25 00
Gunilla Svensson, presschef, tel 08-788 42 97