Skandia

Skandia vann viktigt mål i EG-domstolen

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2003 12:25 CEST

Skandia vann det s.k. Tjänstepensionsmålet i EG-domstolen. Målet som Skandias chefjurist Jan-Mikael Bexhed framgångsrikt har drivit i EG- domstolen gäller rätten att för arbetsgivare att göra skatteavdrag för premier på tjänstepensionsförsäkringar som tecknas i livförsäkringsbolag i andra EU-länder.

Redan tidigare har det principiellt varit möjligt att fritt sälja pensionsförsäkringar mellan olika EU länder, men det har inte fungerat i praktiken p.g.a. diskriminerande nationella skatteregler. Premier på tjänstepensioner som betalas till svenska livförsäkringsbolag har kunnat dras av omedelbart, medan avdrag för tjänstepensioner som säkerställs genom försäkring i andra EU-stater först har fått dras av när pensionen betalas ut. Liknande diskriminerade regler finns i många andra länder inom EU. EG-domstolen har nu slagit fast att sådana nationella skatteregler är oförenliga med EG-rätten och därför inte får tillämpas.

"Självklart är vi glada att EG-domstolen har gått på vår linje: - Detta betyder på sikt att flera aktörer kan verka fullt ut på en och samma marknad. Beslutet är ett viktigt steg mot en öppen europeisk marknad för tjänstepensioner, även om det fortfarande är en lång väg kvar innan detta är en realitet: - säger Jan-Mikael Bexhed".

Skandia, som redan har verksamhet i flertalet Europeiska länder, välkomnar EG-domstolens beslut. Skandia har genom sitt koncept "Specialister i samverkan" bidragit till att konkurrensutsätta både produkter och marknader.

Jan-Mikael Bexhed har tidigare vunnit två uppmärksammade mål i EG- domstolen. Premieskattemålet från 1998 gällde en svensk skatt som togs ut på premiebetalningar till utländska livförsäkringsbolag. Femprocentsmålet från 1999 gällde en svensk regel vilken hindrade försäkringsbolag från att investera för motsvarande mer än fem procent av rösterna i andra bolag.

För ytterligare information;
Jan-Mikael Bexhed, chefjurist, tel. 08 - 788 25 00
Gunilla Svensson, pressekreterare, tel. 08 - 788 42 97