Skandia

Skandiaaktien avnoteras från Stockholmsbörsen och Londonbörsen

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 09:05 CEST

Den 23 mars 2006 meddelades att Skandias styrelse beslutat att ansöka om avnotering av Skandiaaktien från Stockholmsbörsen (primärnotering) och Londonbörsen (sekundärnotering).

Skandia har sedan dess träffat överenskommelser om att sista dag för handel med Skandiaaktien skall vara den 11 maj 2006 på Londonbörsen respektive den 5 juni 2006 på Stockholmsbörsen.

För att underlätta fortsatt handel med Skandiaaktien efter avnoteringarna, kommer alternativa handelsmöjligheter att tillhandahållas. Ytterligare information om detta kommer att lämnas i god tid före avnoteringen från Stockholmsbörsen.

Skandia kommer att lämna en delårsrapport för första kvartalet 2006 den 31 maj 2006.