Ecovision AB

SkandiaBanken lanserar ny handels- och informationsapplikation i samarbete med Ecovision

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 13:35 CEST

SkandiaBanken lanserar idag i samarbete med Ecovision en pushad webbaserad handels- och informationstjänst för värdepappershandel på den svenska värdepappersmarknaden. Den nya värdepapperstjänsten kommer att heta SkandiaBanken Trader.

SkandiaBanken Trader möjliggör direkt handel på den svenska värdepappers-marknaden och baseras på ny teknik som förenklar för kunden.

- ”Fördelen med denna unika tjänst är att kunden inte behöver installera någon handelsapplikation på sin egen dator utan att det räcker med att logga in på skandiabanken.se för att få tillgång till en pushad handlartjänst med ett brett informationsinnehåll”, säger Mats Källberg, SkandiaBanken Värdepappershandel.

Tjänsten kommer inledningsvis att finnas kostnadsfritt tillgänglig för SkandiaBankens samtliga 52000 depåkunder i Sverige.

- ”Vi är mycket nöjda med samarbetet och ser Ecovision som en viktig leverantör av finansiella tjänster på den nordiska marknaden”, säger Eva Zetterdahl, affärsområdeschef SkandiaBanken Värdepappershandel.

Ecovision är redan sedan tidigare leverantör av finansiell -information till SkandiaBanken i Sverige och Norge. Åtagandet omfattar utveckling, drift och underhåll av ett flertal tjänster för SkandiaBankens räkning.

För mer information kontakta

Per Rastin, vVD Ecovision AB
Tel: +46 31 68 46 63
E-mail: per@ecovision.se

www.ecovision.se

Ecovisionkoncernen består av fyra affärsområden: Ecovision ProTrader med realtidsterminaler för finansmarknaden, Ecovision Newmedia som utvecklar och driver Internettjänster för bl a banker, Ecovision Finansanalys med nordisk fundamentaldata och finansinformation till mediamarknaden samt Nyhetsbyrån Ticker med realtidsnyheter för finansmarknaden.

Ecovisionkoncernen har, efter förvärven av Newmedia och Delphi Finansanalys, 49 anställda. Omsättningen år 2003 uppgick till 66,3 Mkr och rörelseresultatet var 10,6 Mkr. Ecovision har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Nederländerna.

Ecovisionaktien är noterad på Stockholmsbörsens Nya Marknaden