Simulo

Skandiabanken utsedd till Sveriges bästa internetbank

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2012 16:21 CEST

I en tid där internetanvändandet kryper både högre upp och längre ner i åldrarna och det är lättare än någonsin att byta bank har värdet av en bra internetbank blivit allt högre. Som den ledande tjänsten på internetbaserad användarvänlighet har Simulo testat de sex ledande storbankerna och utsett den bästa internetbanken år 2012.

De senaste åren har åtskilliga tester av svenska internetbanker genomförts av såväl undersökningsföretag som branschtidningar. Dessa har dock oftast varit inriktade på antingen mer tekniska aspekter eller icke-inloggningsskyddade sidor. Det viktigaste på internet är emellertid u pplevelsen för slutanvändarna, vilket ledde till att Simulo nu genomfört ett stort test av användarvänligheten på de vanligaste internetbankerna.

”Bankerna vill pressa sina kostnader och möjliggöra self-service via internet i så hög grad som möjligt, men för att det ska fungera krävs att sidorna fungerar klockrent ur ett användarperspektiv”, säger Lukas Sveman på Simulo. Han har ansvarat för undersökningen och har även erfarenhet från såväl försäljning som kundtjänst inom den svenska banksektorn.

Testet har, på eget initiativ, genomförts under februari-april 2012 och bygger, liksom övriga test från Simulo, på att studera riktiga användare när de försökt lösa ett antal uppgifter på internetbankerna i fråga. Exempel på uppgifter har varit ”logga in på internetbanken”, ”betala en räkning” och ”ansök om ett nytt kreditkort”. Testarna har utgjorts av en kombination av befintliga och icke-befintliga kunder, såväl män som kvinnor, i åldersspannet 16-60 år.

De bankerna som undersökts har varit de sex ledande bankerna i Sverige:
 Swedbank
 SEB
 Nordea
 Handelsbanken
 Skandiabanken
 Danske Bank

Bland annat har inloggning, räkningar, konton, kort och tillgänglighet utvärderats. Skandiabanken presterade genomgående bra och vann testet. Därför utser Simulo nu Skandiabanken till Bästa internetbanken 2012.

Läs hela rapporten på denna länk: http://simulo.se/pdf/simulo_internetbanker_2012.pdf

Simulo är en ledande tjänst inom webbaserad användarvänlighet med priser från endast 299 kronor. Läs mer på www.simulo.se.