Skandia

Skandias kommentarer till Svenskt Näringslivs och PTKs nya pensionsavtal

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 13:49 CEST

Efter många års förhandlande har nu parterna enats om ett nytt ITP-avtal för de privatan-ställda tjänstemännen.

Det nuvarande ITP-avtalet har fungerat väl under de mer än 40 år som avtalet har varit i kraft men förutsättningarna på arbetsmarknaden idag är annorlunda än de var 1960 då den nuvarande planen tillkom. Därför fanns behov av en genomgripande översyn av avtalet.

Det nya ITP-avtalet innehåller två komponenter som får anses vara särskilt värdefulla; dels får företagen större möjlighet att överblicka kostnaderna för sina pensionsåtaganden dels är nivån på premieavsättningarna sådan att tjänstemännen ges möjlighet till en rejäl tjänste-pension utöver den pension som utbetalas från de allmänna systemen.

Det sistnämnda kräver dock att pensionskapitalet placeras på ett ansvarsfullt sätt. Skandia, som är den största försäkringsgivaren för dem som hittills valt alternativ ITP (10-taggarlösning) och ITPK egenpension, har den kompetens och den ekonomiska styrka som behövs.

"Skandia ser med tillförsikt fram mot den kommande upphandlingen av såväl ickeväljaral-ternativet som möjligheten att bli ett valbart bolag för de berörda tjänstemännens pensio-ner" kommenterar Gert Engman, chef för Skandia Norden.

Redan nu finns inom Skandia utarbetade idéer om hur enskilda tjänstemän bör placera sitt pensionskapital för att få bästa möjliga pension till ett begränsat risktagande. Dessa lös-ningar vill vi inom Skandia gärna ställa till tjänstemännens förfogande.

"Min förhoppning är att tillämpningen av det nya avtalet kommer att möjliggöra ett effektivt utnyttjande av den rådgivningskapacitet som finns hos anställda rådgivare och hos fristående förmedlare" säger Gert Engman.

För frågor:
Gert Engman, chef Skandia Norden, tel 08-788 25 00
Gunilla Svensson, presschef, tel 08-788 42 97