Skandia

Skandias ledningsgrupp

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 14:09 CEST

Som tidigare meddelats har förste vice VD Ulf Spång sagt upp sin anställning i Skandia.

Ulf Spång kommer under uppsägningstiden också att successivt avveckla sitt deltagande i Skandias ledningsgrupp. Skandias ledningsgrupp kommer att bestå av följande personer:

Leif Victorin, VD och koncernchef
Jan-Erik Back, Ekonomi- och Finansdirektör
Jan-Mikael Bexhed, vVD chefjurist
Odd Eiken, vVD ansvarig för kommunikation och strategiCecilia Kragsterman, ansvarig för affärsutveckling
Jan Wangärd, chef för division Latinamerika
Alan Wilson, vVD chef för division UK och Asia Pacific
Michael Wolf, chef för division Europa

För ytterligare information:
Gunilla Svensson, pressekreterare tel 08-788 42 97