Skandia

Skandias styrelse ansöker om avnotering av Skandiaaktien

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 15:50 CET

Den 22 mars 2006 meddelades att Old Mutual fram till slutdagen för sitt erbjudande fått in ytterligare acceptanser, vilket ökar Old Mutuals totala innehav i Skandia till 98,73 procent av de utestående aktierna. Avräkning av aktier inlämnade under perioden mellan 9 februari 2006 och 14 mars 2006 kommer att ske den 24 mars 2006. Detta innebär att Skandia inte längre uppfyller Stockholmsbörsens krav på ägarspridning. Skandias styrelse har därför beslutat att ansöka om avnotering av Skandiaaktien från Stockholmsbörsen och London Stock Exchange.

För att underlätta fortsatt handel med Skandiaaktien efter avnoteringen, kommer Skandia att till börserna föreslå alternativa handelsmöjligheter för aktieägare.

Old Mutual har för avsikt att inleda ett förfarande för att lösa in minoritetens aktier i Skan-dia. Detta kommer sannolikt inte att påbörjas förrän den svenska lagstiftningen om inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag träder i kraft, vilket beräknas ske den 1 juni 2006.


För frågor:
Gunilla Svensson, presschef, tel 08-788 42 97