Nordiske Mediedager

Skandinavisk publikum uttrykker mistro til mediene

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 13:34 CEST

Nordiske Mediedager har i år gjennomført en unik, skandinavisk medieundersøkelse. Undersøkelsen avdekker et dramatisk gap mellom publikums og journalisters tiltro til mediene. Publikum har langt lavere tiltro enn journalister.

De nasjonale forskjellene er store:

Sverige:
Svensk publikum har svært lav tiltro til svenske medier. Hele 44 prosent sier de har mindre eller ingen tiltro. Blant svenske journalister er tilsvarende tall 8 prosent. Bare 2 prosent av svensk publikum har stor tiltro, mot 42 prosent av journalistene. Forskjellen mellom publikum og journalister er størst i Sverige. Her er også publikums tiltro desidert lavest.

Danmark:
Forskjellen i tiltro mellom publikum og journalister er minst i Danmark. Dette skyldes at danske journalister har vesentlig lavere tiltro til danske medier enn tilsvarende for norske og svenske journalister. 24 prosent av danske journalister har stor tiltro til danske medier, mens 8 prosent av dansk publikum har det samme. 

Norge:
Tiltro-undersøkelsen har vært gjennomført i Norge i 10 år. Publikum og norske journalisters tiltro til mediene har holdt seg rimelig stabil gjennom årene. 14 prosent av publikum har stor tiltro til norske medier, mens 43 prosent av norske journalister har det samme. 

Lavest tiltro til nettmedier:
Undersøkelsen viser at publikum i det tre nordiske landene gjennomgående har større tiltro til etermedier (tv/radio) enn til trykte medier. For journalister er dette motsatt. For begge grupper til det bare et lite mindretall som har størst tiltro til nettmediene.

Om Medieundersøkelsen
I år er Nordiske Mediedagers medieundersøkelse for første gang utført både i Norge, Sverige og Danmark. Journalister og publikum er stilt nærmere 50 spørsmål,om medievaner, mediekvalitet og relevans og tiltro til medier. Resultatet av undersøkelsen skal presenteres på Nordiske Mediedager i Bergen 10. mai.

Undersøkelsen er utført av Respons Analyse AS. Den er gjennomført i tiden 16. februar til 2. mars 2012. Ca 600 journalister og ca 800 av befolkningen i hvert av de tre skandinaviske landene deltok, til sammen 3600. Resultatene må tolkes innenfor en feilmargin på +/- 2-3,5 prosentpoeng.

Tabellene er tilgjengelig på Nordiske Mediedagers nettside

Kontaktpersoner for medieundersøkelsen:

Professor Frank Aarebrot, Universitetet i Bergen. Tlf. (+47) 970 68 396
Pål Andreas Mæland, Nordiske Mediedager Tlf (+47) 995 30 634
Gunnar Wiederstrøm, Nordiske Mediedager Tlf (+47) 957 39 321

Om Nordiske Mediedager
Nordiske Mediedager er en internasjonal fagkonferanse som speiler utviklingen i mediene. Konferansen presenterer over 40 fagsesjoner om blant annet tv-produksjon, journalistikk og digitale medier, med rundt 100 foredragsholdere fra inn- og utland. Konferansen arrangeres i Bergen fra 9. til 11. mai.