Farmaceuter utan Gränser (FuG) Sverige / Pharmacists without Borders Sweden

Skandinaviskt samarbete inom Farmacevter utan Gränser (FuG)

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2010 21:47 CET

FuG i Sverige, Norge och Danmark är hjälp-/volontärorganisationer som arbetar på olika sätt med farmaceutiska läkemedelsrelaterade problemställningar i behövande låginkomstländer för att främja/fremme hälsa för alla. Respektive ordförande/leder samt andra nyckelfunktioner för de tre nationella organisationerna samlades i Uppsala i Sverige den 9-10 januari 2010 för att se över möjligheterna för samarbete.

Under det skandinaviska mötet delades erfarenheter, kartlades kompetenser och kontakter och det planerades för ett framtida utökat samarbete organisationerna emellan. Som ett resultat av mötet diskuterar nu FuG i Skandinavien ett samarbetsprojekt inom området förfalskade läkemedel. De första kontakterna har tagits med tänkbara lokala samarbetspartners i Ghana som i nuläget synes vara ett lämpligt land för samarbetsprojektet. FuG tänker sig att projektet kommer att tillknytas både lokala och skandinaviska universitet samt innehålla möjligheter för studentutbyte mellan skandinaviska studenter och studenter i landet där projektet kommer äga rum. Ett skandinaviskt projektteam sättes nu samman. Mer information kommer att finnas på respektive webbsida allt eftersom projektet fortskrider.

Det utökade samarbetet organisationerna emellan innebär också att medlemmar från respektive nationell organisation har möjlighet att deltaga i FuG-aktiviteter i alla tre länder, såsom brukligt för en organisation utan gränser.

För mer information och kontakt med respektive nationell organisation se nedan:

FuG Sverige

Webbsida: www.fug.se

E-post: info@fug.se

Postadress: Farmacevter utan Gränser, c/o Uppsala Monitoring Centre, Box 1051, 751 40 Uppsala, Sverige

FuG Danmark

Webbsida: www.psfdk.dk

E-post: info@psfdk.dk

Postadress: Farmaceuter uden Grænser, c/o Pharmadanmark, Rygårds Allé 1, DK - 2900 Hellerup, Danmark

FuG Norge

Websida: www.fugnorge.no

E-post: post@fugnorge.no

Postadress: Farmasøyter Uten Grenser, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 OSLO, Norge

FuG Sverige (PwB Sweden). Voluntary forces of Pharmacists in Sweden making a difference for health and medical knowledge globally. Web page www.fug.se e-mail address info@fug.se