Skanditek Industriförvaltning AB

Skanditeks dotterbolag MYDATA varslar 40 anställda

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 13:04 CEST

Skanditeks dotterbolag MYDATA varslar 40 anställda, se bifogad press release
från MYDATA automation AB.

Stockholm den 7 april 2009

SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)

För mer information, kontakta:

Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör,
telefon 08-614 00 20, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se

Skanditek är ett industriförvaltningsbolag med ägarintressen i huvudsak i
svenska företag. Affärsidén är att skapa långsiktig och god värdetillväxt genom
industriell förvaltning av rörelsedrivande företag. Portföljen består av tio
investeringar inom områdena elektronik, bio- medicinteknik och tjänster.
Investeringarna utgörs av Bure Equity, AcadeMedia, MYDATA automation,
PartnerTech, Vitrolife, CMA Microdialysis, Theducation, The Chimney Pot,
H.Lundén och Aptilo. Skanditek är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Press release

MYDATA automation varslar 40 anställda i Stockholm.

Bromma, Sverige, April 7, 2009

MYDATA automation AB meddelar idag att 40 medarbetare varslas om uppsägning.

Den globala marknaden för ytmonteringsmaskiner har haft en fortsatt svag
utveckling. MYDATAs försäljning har påverkats negativt som följd av senarelagda
investeringsbeslut och svårigheter för kunderna att erhålla finansiering.

"Vi har under den senaste 12 månadersperioden introducerat helt nya generationer
av våra produktplattformar- MY100 och MY500. Vår position är därmed stark med en
konkurrenskraftig produktportfölj. Vi agerar nu för att anpassa kostnaden i
företaget till rådande marknad. Vi kommer i den fortsatta processen att noga
pröva företagets behov av kärnkompetens och vår förmåga att snabbt kunna höja
kapaciteten i ett läge där konjunkturen vänder upp" säger bolagets VD Bengt
Broman.

Totalt varslas 40 medarbetare av ca 180 anställda i Sverige. Förutom
personal-neddragningarna pågår också fortsatt översyn av samtliga kostnader i
koncernen. Förändringarna beräknas ge full effekt från tredje kvartalet 2009.
Resultatet i andra kvartalet 2009 kommer att påverkas av ca 8 MSEK i
engångskostnader.

MBL-förhandling med de fackliga organisationerna är inledd. Personalen har också
informerats.

Bengt Broman

MYDATA automation AB
Box 20155
161 02 STOCKHOLM/BROMMA
SWEDEN
Tel: +46-8-4755500
Fax: +46-8-4755501

MYDATA automation designs, manufactures and markets SMT process equipment for
the electronics industry. Its mission is to be always innovating - in order to
satisfy the electronic industry's need for surface mount technology and services
that meet the highest demands in terms of productivity and quality.

Based on a modular hardware and software design, MYDATA equipment has been
developed for flexibility and high-yield production over time. By focusing on
faster changeovers and set-ups, and on achieving the lowest possible cost per
mounted component, MYDATA has built a strong customer base and long-term
relationships with customers in countries throughout the world.

Sweden-based MYDATA has a worldwide sales and customer support network with
subsidiaries in the Netherlands, the United Kingdom, France, the United States,
Japan, China and Singapore.

Copyright MYDATA automation© 2008 Privacy policy