Länsstyrelsen Västerbotten

Skandobs – rapportera rovdjur via dator och mobil

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2014 15:30 CEST

Det finns stor kunskap om stora rovdjur hos allmänheten i både Sverige och Norge och ett stort intresse av att rapportera observationer. Allmänhetens engagemang och iakttagelser är viktiga och ansvariga myndigheter vill underlätta och främja både delaktighet och öppenhet inom inventeringsverksamheten. Nu finns databastjänsten Skandobs vars syfte är att underlätta för allmänheten att rapportera rovdjursobservationer och öka allmänhetens medverkan och delaktighet i rovdjursinventeringarna i Skandinavien.

Skandobs underlättar såväl allmänhetens inrapportering som öppenheten kring de observationer som både myndigheternas inventeringspersonal och allmänheten gör.  Skandobs finns också som mobilapp för Iphone och Android, Skandobs Touch, där man kan lägga in sina observationer direkt.  

Rapportera på Skandobs.se eller i mobilen

I databasen eller i mobilappen kan alla rapportera sina rovdjursobservationer, ladda upp bilder och se var rovdjur finns i sitt län. Skandobs är en öppen databas där resultaten är tillgängliga för alla. Rapportören bestämmer själv vad som ska rapporteras och äger själv sina observationer. Det är bara rapportören som kan radera sina observationer från Skandobs.  

En rapporterad observation i Skandobs ska ses som en rapport till Länsstyrelsen. När en observation registreras som kan ha betydelse för inventeringsarbetet skickas automatiskt ett e-postmeddelande och SMS till Länsstyrelsen. I Skandobs kan Länsstyrelsen sedan kommentera allmänhetens observationer och även ange resultatet av sin kvalitetssäkring.  

För Västerbottens del ger följande observationer ett snabbmeddelande till Länsstyrelsen:  

     
 • Lodjur, fler än ett djur inom perioden 1 oktober – 28 (29) februari
 •    
 • Järv eller björn, fler än ett djur, oavsett datum
 •    
 • Varg, alla observationer
 •    
 • Observation av unge/ungar, lya/ide eller dött rovdjur  

I Skandobs kan Länsstyrelsen också kommentera allmänhetens observationer och ange resultatet av sin kvalitetssäkring.  

Så här används rapporterade observationer

Det är viktigt att rapportera snabbt innan spåren förvinner. Rovdjur kan röra sig över stora ytor på kort tid och spåren kan därför observeras av flera människor och på olika ställen. Spåren måste därför kvalitetssäkras i fält för att säkerställa att det är rätt art och för att om möjligt undersöka om det är ett eller flera djur.

När observationen är dokumenterad av Länsstyrelsen ingår den i officiell statistik och kan inte längre ändras eller raderas av rapportören. Observationer som dokumenterats av Länsstyrelsen visas i observationslistan i Skandobs. Dessa observationer läggs också in i databasen Rovbase som är primärdatabas för nationella inventeringsdata i Norge och Sverige. Fastställda inventeringsresultat ligger till grund för olika beslut i förvaltningen av rovdjuren.  

Även de observationer som inte kvalitetssäkras har betydelse eftersom de ökar kunskapen om arternas förekomst och utbredning i Skandinavien.  

Ladda ner mobilappen

Gör så här:

Ladda ner appen från Google Play eller App Store, beroende på om du har Iphone eller android.

     
 • Välj mellan svenska, norska eller engelska som språk i appen.
 •    
 • Registrera dig som användare genom att klicka på knappen ”Registrera dig som ny användare” på inloggningssidan i appen och fyll i uppgifterna.
 •    
 • Är du redan registrerad i Skandobs använder du det användarnamn och lösen som du redan har. Har du glömt lösenord, gå in på sidan ”Glömt lösenord”.
 •    
 • Nu är du inloggad! Systemet håller dig inloggad om du inte loggar ut.
 •    
 • Klicka på rapportering och lägg in dina observationer.  

Appen är kostnadsfri.

Länkar:

Skandobs.se

Skandobs Touch för Iphone

Skandobs Touch för Android          

Mer information

Mer information om rovdjur och rovdjursinventering finns på Länsstyrelsens webbplats.

Linda Backlund
rovdjursförvaltare och inventeringsansvarig
linda.backlund@lansstyrelsen.se
010-22 54 416


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.