Datainspektionen

Skanning av legitimation vid köp av öl eller tobak?

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 16:30 CET

ICA får inte skanna sina kunders legitimation vid köp av öl och tobak om det står klart att kunden är över 18 år.

Några av ICA:s kunder klagade hos Datainspektionen på att de måste visa legitimation vid köp av öl eller tobak, fastän de uppnått mogen ålder. I ett beslut från inspektionen år 2005 och genom en senare dom från länsrätten förelades ICA att upphöra med att skanna in kunders legitimation i kassasystemet i de fall där det står klart att kunden fyllt 18 år.

Datainspektionen har nu efter nya klagomål bedömt att en sådan skanning inte heller är tillåten enligt de nya bestämmelserna i personuppgiftslagen, som gäller sedan den 1 januari.

Eftersom ICA vidtagit åtgärder för att leva upp till personuppgiftslagen, avslutar Datainspektionen ärendet.

För ytterligare information kontakta:
Jurist Jonas Agnvall, tfn 08-657 61 07
Pressekreterare Amina Grill, tfn 08-657 61 43, mobil 070-736 10 80