Stiftelsen Skansen

Skansen gratulerar Bosse och Lasse!

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 10:21 CET

Skansen graturerar vännerna oxarna Bosse och Lasse, och deras körkarl Erik Svensson i Brantestad, till Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj. Bosse och Lasse har varit på Skansen tre år i rad med Erik på Vimmerbydagarna och glatt stora och små med sina vänliga väsen och imponerande tyngd.

Dragoxarna Lasse och Bosse, och körkarlen Erik Svensson fick Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj med motiveringen:
"Med ett glödande engagemang, bottnandes i en helhetssyn på landskapet och de värden detta rymmer, bevarar Erik Svensson tillsammans med oxarna Bosse och Lasse och deras körkarlar ett utrotningshotat kulturarv och visar på den dynamik kulturarvet besitter och på hur kulturarv kan komma till både glädje och nytta.

Kunskapen och handlaget i konsten att hantera oxar förs vidare och får upplevas av alltifrån skolelever, boende på behandlingshem och äldreboende till bröllopspar och kungligheter.

I kölvattnet av det initiativ som vuxit till ett helt landsbygdsutvecklingsprojekt, bevaras ett _mulen landskap_ och skapas synergieffekter som kommer landskapet, bygden och dess besökare till gagn och glädje."