Stiftelsen Skansen

Skansens folkdansare släpps lösa 1 maj

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2013 09:42 CEST


Skansens folkdanslag har släppts ut igen efter den långa vintern. 1 maj startar dansuppvisningarna kl 16, sen dansas det tisdagar till fredagar i juni-augusti kl 19-19:30, lördagar juni-augusti kl 16-16.30
och söndagar fram till september och 6 juni kl 16-16.30.

Skansens folkdanslag dansar schottisar, polskor och kadriljer på Tingsvallensscenen. Dansarna är klädda i folkdräkter och musiken spelas av Skansens spelmän. När Skansens grundare, Artur Hazelius, startade dansverksamheten var det kullor, anställda för andra uppgifter, som dansade. Så småningom kom även män med i danslaget som hade dansen som bisyssla.
Repertoaren har sedan starten bestått av svensk folkdans, dels som den dansades av allmogen under 1800-talet med polskor, schottisar, kadriljer, och engelskor, dels av folkdanser som balettmästaren Anders Selinder utarbetade för scenen i mitten av 1800-talet. I början av 1900-talet bestod folkdanslagets repertoar av ett 20-tal danser och idag omfattar den ett drygt 60-tal! Värt att notera är också att några av danserna funnits med i repertoaren i mer än 100 år.
Dansarna i Skansens folkdanslag är klädda i kompletta folkdräkter från olika delar av Sverige och musiken vid uppvisningarna framförs av Skansens spelmän.

Vill man dansa i Skansens folkdanslag så kan man läsa mer och kontakta dem på deras hemsida.