Skanska AB

Skanska bygger en ny gymnasieskola i Skien, Norge, för cirka 450 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2016 09:12 CEST

Skanska har tecknat avtal med Telemarks landsting om att bygga en ny gymasieskola i Skien, Norge. Kontraktet är värt NOK 460M, cirka 450 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för det tredje kvartalet 2016.

Användarvänlighet har stått i fokus genom hela utvecklingsprocessen och alla parter har varit angelägna att se till att elever och lärare får en skola där förhållandena bidrar till en god inlärningsmiljö. Telemark har ambitiösa miljömål och skolan ska byggas enligt passivhusstandard, vilket innebär en betydligt lägre energiförbrukning än rådande krav.

Byggstart sker i augusti och skolan kommer att vara färdigställd under hösten 2018.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har 4 000 medarbetare. Skanska Norge hade 2015 intäkter på cirka 12 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

För ytterligare information, kontakta:

Pål P Syse, kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 98 21 00 01

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel +46 (0)10 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.