Citytunneln

Skanska bygger förbindelsespåret genom Lockarp

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 12:03 CET

Citytunneln har idag tecknat kontrakt med Skanska för entreprenaden E301 Lockarp, mark och konstbyggnader. Entreprenaden omfattar byggande av förbindelsespår genom Lockarp som möjliggör direkttåg till och från Ystad och Trelleborg via Citytunneln.

– Skanska har stor kompetens och erfarenhet från liknande projekt. De har lämnat ett konkurrenskraftigt anbud som också uppfyller de krav vi ställer när det gäller t ex miljö och säkerhet då arbetet kommer att ske nära trafikerad järnväg, säger Patrik Magnusson, projektledare för delprojekt järnväg inom Citytunnelprojektet.

Entreprenaden är värd cirka 190 miljoner och omfattar markarbeten, en planskild spårkorsning, tre broar för förbindelsespåret mot Ystad och Trelleborg, grundvattensänkning, vägomläggningar, bullerskyddande åtgärder och planteringsarbeten.

Vid Lockarp kommer förbindelsespåret från Öresundsbanan att ansluta till Ystadbanan samt till Kontinentalbanan söderut mot Trelleborg. Vid Lockarps by sker en spårdelning, det ena spåret passerar planskilt under Kontinentalbanan, det andra ansluter till Kontinentalbana i marknivå. Förbindelsespåret utförs som ett enkelspår, förberett för utbyggnad till dubbelspår.

I Lockarp byggs också en gång- och cykelväg under Kontinentalbanan samt vägbroar för Arrievägen och Larsbovägen.

Arbetena i Lockarp beräknas starta våren 2007

Citytunneln har tidigare tecknat kontrakt för följande entreprenader.

* Malmö C Nedre (NCC Construction Sverige AB)
* Tunnlar och bergrum (MCG, Malmö Citytunnel Group HB)
* Hyllie-Vintrie, mark och konstbyggnader (NCC Construction Sverige AB)
* Station Hyllie (NCC Construction Sverige AB)
* Styr- och övervakningssystem av säkerhetsrelaterad utrustning, ITV och brandlarm (El & Industrimontage Svenska AB)

Citytunneln består av 17 km järnväg som förbinder Malmö C med Öresundsbron samt knyter ihop det skånska järnvägsnätet och ökar kapaciteten för spårburen trafik i framtiden. Sex kilometer är tunnel under centrala Malmö, elva kilometer är järnväg ovan jord.

Malmö C byggs till med en underjordisk del. Nya stationer byggs vid Triangeln och i Hyllie.

Det första spadtaget togs den 8 mars 2005. Citytunnelprojektet planeras att vara färdigt år 2011. Projektets budget är 9,45 miljarder kronor i 2001 års penningvärde.

För mer information kontakta Informationschef Anders Mellberg på telefon 040 - 32 14 04.