Skanska AB

Skanska bygger kasino i Texas, USA, för 314 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 08:35 CEST

Skanska har tecknat kontrakt med Kickapoo-stammen i Texas om att bygga ett hotell och kasino i Eagle pass, Texas. Kontraktet är värt 46,5 miljoner dollar, cirka 314 miljoner kronor. Ordern inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för andra kvartalet 2012. 

Projektet omfattar en tillbyggnad omkring 17 000 kvadratmeter hotell med 250 rum, restaurang, butiksplatser, mötesrum och ett fitness center. I projektet ingår också renoveringen av 7 400 kvadratmeter av ett kasino. Arbetet påbörjas i juni 2012 och beräknas vara avslutat i augusti 2013.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Shelby Adams, Communications manager, Skanska USA, tel: +1 615 238 6720
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 88 08
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.