Skanska AB

Skanska bygger om etapp av E16, Norge, för cirka 730 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 09:58 CEST

Skanska har tecknat avtal med Statens Vegvesen för ombyggnation av en etapp på E16 i Norge. Kontrakten är värt NOK 735M, cirka 730 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för det andra kvartalet 2016.

Projektet omfattar både byggnation av ny väg och breddning av befintlig väg till två fält, med 8,5 meters bredd, på en cirka 11 kilometer lång sträcka mellan Bagn och Bjørgo. Projektet inkluderar en 4,3 kilometer lång tunnel, en 150 meter lång bro, flera mindre broar, gångtunnlar och en korsning.

Byggstart sker i augusti 2016 och projektet kommer att vara färdigställt innan december 2019.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har 4 000 medarbetare. Skanska Norge hade 2015 intäkter på cirka 12 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

För ytterligare information, kontakta:

Pål P Syse, kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 98 21 00 01

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel +46 (0)10 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.