Skanska AB

Skanska bygger ut spårväg i Bergen, Norge, för cirka 600 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2013 12:53 CEST

Skanska har skrivit kontrakt med Hordaland fylkeskommune och Bybanen utvikling om att utveckla och utföra två utbyggnader av spårvägen Bybanen i Bergen, Norge. Kontraktet är värt totalt NOK 532 M, cirka 600 miljoner kronor, och inkluderas i orderingången för Skanska Norge i det tredje kvartalet 2013.

Den ena delen, C12 Sandslivegen-Kokstad, är 1700 meter lång med ett kontraktsvärde om NOK 420 M, cirka 475 miljoner kronor. Arbetet startar i augusti 2013 och avslutas i november 2015.

Den andra utbyggnaden, C14 Flesland, kommer att sammanlänka centrala Bergen med Flesland flygplats. Kontraktet är värt NOK 112 M, cirka 126 miljoner kronor. Arbetet startar i augusti 2013 och avslutas i december 2014.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har cirka 4 500 medarbetare. Skanska Norge hade 2012 intäkter på 12,5 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

För ytterligare information, kontakta:

Pål P Syse, kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 98 21 00 01

Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 0705 468797

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2012 uppgick till 132 miljarder kronor.