Skanska AB

Skanska bygger vägen E6 i södra Helgeland, Norge, för NOK 2,3 miljarder, cirka 2,4 miljarder kronor

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 15:36 CET

Skanska har tecknat avtal med Statens Vegvesen om byggnation av vägen E6 i södra Helgeland, Norge. Kontraktet är värt NOK 2,3 miljarder, cirka 2,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2017.

Avtalet omfattar en vägsträcka på 132 kilometer i länet Nordland, varav 57,5 kilometer ny väg. Projektet genomförs som ett vägutvecklingskontrakt där Skanska som entreprenör ansvarar för design och konstruktion samt drift och underhåll av hela vägsträckan under en period av 15 år. Cirka 200 anställda från Skanska kommer att vara involverade i projektet.

Byggarbetet kommer att påbörjas under april och beräknas vara slutfört sommaren 2021.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Pål Syse, Kommunikationsdirektör Skanska Norge, tel +47 98 21 00 01

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.