Skanska AB

Skanska bygger vindkraftpark i Chile för cirka 510 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 08:50 CET

Skanska har skrivit kontrakt med en konfidentiell kund om att bygga en vindkraftpark i Chile, värt USD 76 M, cirka 510 miljoner kronor. Byggkontraktet kommer att inkluderas i orderingången för Skanska LA det första kvartalet 2012.

Projektet kommer att omfatta 50 turbiner med en tillgänglig kapacitet på 115 MW och det kommer att bli en av landets största vindkraftparker.

Skanska ansvarar för all hantering inom projektet enligt ett EPC-system. Detta innebär planering, design, upphandling och konstruktion av vägar, fundament och elektriska system inklusive två understationer och en 1x220 kV överföringsledning. Vindkraftparken kommer att anslutas till det nationella chilenska nätet.

Arbetet har redan påbörjats och projektet beräknas vara klart under fjärde kvartalet 2013.

Skanska Latin America är ett av kontinentens ledande byggföretag. Verksamheten är inriktad på bygg, drift- och serviceuppdrag för den internationella energi, olje- och gasindustrin. Affärsenheten med cirka 11 000 medarbetare hade 2011 intäkter på cirka 6,0 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Iván Hansen, marknadschef, Skanska Latin America, tel: +54 11 4341 7109
Pontus Winqvist, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 88 51
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.