Skanska AB

Skanska investerar i ny vindkraftpark, som blir en av Sveriges största

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 09:20 CEST

Skanska Infrastructure Development, vindkraftbolaget O2 och Jämtkraft investerar tillsammans i en projektfinansierad vindkraftanläggning med en totalkostnad om cirka 1,1 miljarder kronor. Skanskas ägarandel uppgår till 50 procent, övriga parter äger 25 procent vardera. Ordern bokas i andra kvartalet. 

Den nya vindkraftparken blir en av Sveriges största landbaserade anläggningar. Samarbetsavtalet omfattar 30 vindkraftverk på Sjisjka, ett lågfjäll i Gällivare kommun. Vindkraftverken levereras av Vestas och kommer att ha en sammanlagd effekt på 78 MW och en total höjd på 131 meter. Den nya vindkraftparken blir en av Sveriges största landbaserade vindkraftanläggningar med en årsproduktion om ungefär 200GWh, vilket kommer att kunna försörja cirka 43 000 hushåll med el.

Skanska går in i projektet som investerare och byggentreprenör. O2 Vind bidrar med sin vindkraftskompetens inom projektering, turbinupphandling, planering och drift och kraftbolaget Jämtkraft bidrar med kunskaper inom elnät, produktion och elhandel.

– Tillsammans har Skanska, O2 och Jämtkraft all den kompetens som krävs för att genomföra ett lyckat projekt. För Skanskas del passar det också väl in i vår målsättning att vara ledande inom grönt byggande och att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Göran Carlberg, projektutvecklingsdirektör på Skanska Infrastructure Development.

Jemtska, ett gemensamägt bolag mellan Skanska och Jämtkraft, är byggentreprenör och svarar för byggnation av vindkraftparken och anslutning till elnätet. Arbetet har påbörjats och elproduktion beräknas starta under 2012. Erforderliga miljötillstånd och bygglov har erhållits.

För ytterligare information kontakta:
Göran Carlberg, projektutvecklingsdirektör, Skanska Infrastructure Development, Tel. 010-448 10 06.
Edvard Lind, presschef, telefon: 010-448 88 08
Direktlinje för media, telefon: 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 52 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Skanska har sitt huvudkontor i Stockholm och är listat på NASDAQ OMX Stockholm. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.