Skanska AB

Skanska tecknar tioårigt underhållskontrakt för vägar i Cambridgeshire, UK, för cirka 3,6 miljarder kronor

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2017 08:47 CEST

Skanska har tecknat ett tioårigt underhållskontrakt för motorvägar med Cambridgeshire County Council, i östra England. Det totala värdet under kontraktstiden är GBP 320M, cirka 3,6 miljarder kronor. Intäkterna för de två första åren, GBP 64M, cirka 710 miljoner kronor, kommer att inkluderas i orderingången för Europa i det andra kvartalet 2017.

Skanska kommer att tillhandahålla en rad underhållstjänster, bland annat nödtjänster och vinterunderhåll, ytbeläggning och -behandling, dränering, gatubelysning, byggnation av gångväg samt asfaltering.

Kontraktet löper från den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2027, med möjlighet till förlängning med upp till ytterligare fem år.

Det föregående kontraktet påbörjades 2006 och förlängningen utgör det andra kontraktet för Skanska. Tilldelningen innebär en utökning av Skanskas vägunderhåll över hela Storbritannien, där verksamheten redan utför arbete på vägsträckor motsvarande cirka 17 000 kilometer.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2016 och hade cirka 16 500 anställda i sina europeiska verksamheter.

För ytterligare information, kontakta:

Kevin Perlmutter, kommunikatör, Skanska UK, tel +44 1923 423906

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 41,000 employees. Skanska's sales in 2016 totaled SEK 151 billion.