Skanska AB

Skanska utformar och bygger avloppstunnel i Washington D.C. för USD 83 M, cirka SEK 530 M

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 09:09 CEST

Skanska USA har tecknat kontrakt om design och byggnation av en avloppstunnel i Washington D.C. för 83 miljoner dollar, cirka 530 miljoner kronor, och kommer att inkluderas i orderingången för andra kvartalet. Ägare och operatör av tunneln är DC Water, myndigheten för vatten och avlopp i Washington D.C.

Projektet är ett joint venture mellan byggföretagen Skanska, Traylor Brothers och Jay Dee. Det totala projektet uppgår till 331 miljoner dollar, motsvarande cirka 2,1 miljarder kronor, där Skanskas andel är 25 procent.

Projektet omfattar en runt sju kilometer lång betongtunnel under floderna Potomac och Anacostia River. Tunneln kommer att ha en invändig diameter på 7 meter. Projektet är del av satsning på 13 miljarder kronor för att uppgradera avloppssystem och vattenledningar i Washington D.C. Skanskas arbete påbörjas i juni 2011 och slutförs i augusti 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7.400 medarbetare. 2010 uppgick intäkterna i USA till cirka 34 miljarder kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Beth Miller, Communications Manager, Skanska USA, tel +917 656 5883
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media: 010-448 88 99
  
Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.