Vänsterpartiet

Skapa en uppförandekod för svenska företag i u-länder!

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 14:43 CEST

· Inför en uppförandekod kring miljöhänsyn och mänskliga rättigheter för svenska företag i u-länder

· Arbeta för att EU ska införa en motsvarande uppförandekod.

Det skriver Lars Ohly och fyra andra ledamöter för vänsterpartiet i en motion under allmänna motionstiden.

Bakgrunden är uppgifter om svenska företags - t ex Sandvik och Atlas Copco - verksamhet i Ghana i samband med gruvbrytning. Intilliggande byar påverkas mycket negativt. Vatten förorenas och vattenbrist uppstår. Befolkningen kan ibland vara utan vatten i dagar. Vattenbristen leder också till konflikter. Som ett led i guldproduktion har det anlagts jättedammar, vilka innehåller stora mängder giftiga ämnen, främst cyanider. Ofta svämmar dammarna över och förstör kringliggande områden.

Trots upprepade påstötningar från lokalbefolkningen och den ghanesiska miljöorganisationen Wacam har företagen inte vidtagit åtgärder. Demonstrationer från lokalbefolkningen har slagits ner och TV-team har hindrats från att rapportera.

Den ekonomiska lönsamheten går före humanitet och ansvarskänsla.

Svenska företags verksamhet i Afrika har tidigare kritiserats, alltifrån LAMCO i Liberia till Lundin Oil i Sudan.

Etiska frågor beaktas när det gäller svensk krigsmaterielexport. Också inom EU har det införts en uppförandekod för krigsmaterielexport. På motsvarande sätt borde riktlinjer för miljöhänsyn och respekt för mänskliga rättigheter införas för svenska företags verksamhet utomlands. Sverige bör vidare arbeta för att sådana riktlinjer införs inom hela EU, skriver motionärerna Lars Ohly, Berit Jóhannesson, Gudrun Schyman, Karin Thorborg och Sermin Özürküt.

Mer information: Lars Ohly, tel. 070-585 58 55

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se