Riksrevisionen

Skapa rätt förutsättningar för jobb- och utvecklingsgarantin

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 09:34 CET

Riksrevisionen har undersökt om jobb- och utvecklingsgarantin har förutsättningar att uppfylla sitt syfte, hur regeringen har styrt och Arbetsförmedlingen hanterat programmet, samt om upphandlade förmedlingstjänster genom så kallade kompletterande aktörer bidragit till garantins effektivitet.

Jobb- och utvecklingsgarantins insatser kan, enligt aktuell forskning, vara effektiva. Detta förutsätter att insatserna ges i begränsad omfattning och endast riktas till de arbetssökande som har störst behov. I annat fall riskerar kvaliteten i insatserna att bli låg och Arbetsförmedlingen att få svårt att prioritera.

Granskningen visar att otydliga och sena direktiv från regeringen försvårade för Arbetsförmedlingen att anordna platser för sysselsättning.

Arbetsförmedlingens upphandlingar av kompletterande aktörer uppvisar dessutom flera brister. Exempelvis ger ersättningen till kompletterande aktörer få drivkrafter att utföra tjänster med hög kvalitet. Granskningen visar också att deltagare i regioner som samarbetar med kompletterande aktörer på kort sikt har fått arbete i mindre utsträckning.

Varken regeringen eller Arbetsförmedlingen har säkerställt att jobb- och utvecklingsgarantin effektivt följts upp eller utvärderats.

– Det är centralt att skapa rätt förutsättningar för jobb- och utvecklingsgarantin. Detta är särskilt viktigt när antalet deltagare i programmet kommer att öka och kostnaderna för garantin blir ännu högre, säger riksrevisor Claes Norgren.

Bakgrund:
Jobb- och utvecklingsgarantin infördes 2007 och ersatte den tidigare aktivitetsgarantin. Garantin riktar sig till långtidsarbetssökande och omfattar till exempel jobbsökaraktiviteter och coachning. Under 2009 beräknas 61 000 personer delta i garantin varje månad, vilket motsvarar 48 procent av Arbetsförmedlingens totala programverksamhet. Garantin är därmed det enskilt största arbetsmarknadspolitiska programmet.

Rapport: Jobb- och utvecklingsgarantin - en garanti för jobb? (RiR 2009:22)

Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Ansvarig riksrevisor: Claes Norgren, 08-517 140 30
Projektledare: Ann-Christin Johnreden, 08-517 143 12, 073-445 23 12

Pressekreterare: Martin Engman, 08-517 142 01, 073-445 22 01

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning.