ESBRI

Skapar du värde för din kund?

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 15:47 CEST

Många företag använder pris som främsta konkurrenskälla för att sälja tekniska attribut och andra svårbegripliga saker. Det finns smartare sätt att skapa värde för sina kunder, menar professor Per Kristensson, Karlstads universitet. 4 september föreläser han på ESBRIs Estrad i Stockholm.

Användare, vare sig de kallas kunder, patienter, medborgare eller klienter, köper inte en vara eller en tjänst. De köper en möjlighet att nå en viss upplevelse. När den inträffar uppstår värdeskapande processer som innebär positiva upplevelser för användarna. Men de värdeskapande processerna är ibland svåra att förstå, inte minst för företag.

4 september genomförs föreläsningen ”Så skapar du nya värden för kunden”. Då delar Per Kristensson med sig av sina insikter från många års forskning om kreativitet, innovation, konsumentbeteende och medskapade tjänster. Han kommer att ge exempel på hur organisationer kan förstå sina kunder (och de upplevelser de vill åt) bättre.

Kristensson är en van föreläsare och kommer att hålla en spännande presentation om vilken typ av affärslogik som faktiskt fungerar i morgondagens samhälle. Han disputerade inom psykologi 2003. Per Kristensson har bloggat för Vetenskapsrådet/Curie, skriver krönikor i Nya Wermlands-Tidningen, har varit TEDx-talare och gick till final i Forskar Grand Prix 2013.


Tid: Torsdag 4 september 2014, 15.00-17.00
Plats: Unionens konferenslokal, Olof Palmes gata 17, Stockholm

Mer info om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning

Kontakt och anmälan: Åse Karlén, ase.karlen@esbri.se, 070-799 46 27. Alla Estradföreläsningar sänds live via Bambuser. Efteråt läggs de ut som webb-tv. På www.esbri.se/webb-tv finns över 50 föreläsningar och en rad andra filmklipp.


ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades genom en donation av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se