BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Skara Sommarland och BRIS inleder samarbete

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 11:37 CEST

I sommar inleds ett långsiktigt samarbete mellan BRIS och Skara Sommarland där bland annat kunskapsspridning om värderingsgrunder, barns och ungdomars behov, och vikten av vuxnas engagemang och närvaro i barns liv ingår. Skara Sommarland stödjer dessutom BRIS ekonomiskt.

Samarbetet mellan BRIS och Skara Sommarland bygger på en gemensam nämnare - båda parter är starka förespråkare för att barn och vuxna ska göra aktiviteter tillsammans, säger Mikael Willborg, chef Insamling och Sponsring, BRIS.
- Till Skara Sommarland åker man för att ha kul med familjen och med hjälp av samarbetet kan BRIS nå ut med vårt budskap att alla barn har rätt till närvarande vuxna i en positiv miljö. Vi tar också ut BRIS arbete i praktiken genom att utbilda Skara Sommarlands personal i att möta barn och se barnperspektivet.

- Att samarbeta med BRIS och stödja deras viktiga arbete är vi stolta över. Skara Sommarland står för glädje och gemenskap - här är det är barnen och familjen som är i fokus och genom att nå ut med BRIS budskap till dem hoppas vi kunna göra en skillnad. Genom kunskapen BRIS förmedlar kan våra medarbetare kunna komma barnen närmare och vara goda förebilder, säger Magnus Wetterö, Skara Sommarlands VD.

Sommaren 2009 startar Skara Sommarland försäljning av profilprodukter där hela, eller delar av vinsten, går till BRIS; bland annat BRIS pin "Barn är oslagbara" och t-shirts. BRIS har också tillsammans med Skara Sommarland tagit fram ett id-band som barn kan sätta runt handleden för att lätt kunna hitta sina föräldrar om barnet kommer bort.

Inledningsvis kommer BRIS och Skara Sommarland samarbeta i tre år men syftet är att det ska bli ett långsiktigt samarbete som växer med tiden.

För mer information vänligen kontakta:
Magnus T Wetterö, VD Skara Sommarland
Kontakt: 0704-61 72 70 / magnus@sommarland.se

Mikael Willborg, BRIS chef för Insamling & Sponsring
kontakt: 0701- 60 88 37 / mikael.willborg@bris.se

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten. Mer information om BRIS finns på www.bris.se