Hushållningssällskapet

Skaraborgs bortglömda företag ”Brist på strategi för den areella näringen hotar vår välfärd”

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2012 08:51 CEST

Vilken näring omsätter 4,2 miljarder kronor i Skaraborg och omfattar nästan en femtedel av den totala regionala ekonomin? Vilken bransch sysselsätter cirka 16 600 skaraborgare, är ledande i Sverige och bedriver en verksamhet som bokstavligt talat är livsviktig för oss alla?

   Svaret borde vara självklart med tanke på näringens betydelse för Skaraborg. Men eftersom det är så tyst om de här företagens roll för arbetstillfällen, tillväxt och välfärd är det kanske inte så många som vet att svaret är den areella näringen (det vill säga företag som har jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som sin grundläggande resurs).

   Lite fler siffror:

  • Omkring 400 000 svenskar arbetar i den areella näringen, nästan var tionde av alla sysselsatta i Sverige. Det kan jämföras med att 300 000 svenskar arbetar i teknikföretag, där bland annat bilindustrin ingår.
  • I Skaraborg är den areella näringens del av BRP (Bruttoregionalprodukt) cirka 18 procent, med lokala toppar som Götene (41 procent) och Skara (27 procent).
  • Varje person som är anställd inom den areella näringen i Västra Götaland sysselsätter dessutom ytterligare 3,5 personer i andra näringsgrenar.

 

Den areella näringens avgörande betydelse för den lokala och regionala ekonomin, och därmed möjligheten för Skaraborg att vara en plats där människor vill bo, arbeta och driva företag, är alltså uppenbar.

   Och det handlar inte enbart om traditionellt lantbruk. Den areella näringen är i dag en diversifierad del av vårt näringsliv. Ett exempel är den
kraftigt växande hästnäringen, som på nationell nivå omsätter 46 miljarder kronor, mer än hela stål- och metallindustrin, och är viktig inte minst för kvinnligt företagande. 

   Lägger man sedan till perspektiv som den framtida livsmedelsförsörjningen, omställningen av energisystemet och landskapets betydelse för inflyttning och turism förstärks bilden av en livsviktig verksamhet ytterligare.

   Ändå är den areella näringen något av en vit fläck på samhällets karta, en bortglömd sektor som inte får ett uns av den uppmärksamhet som till exempel krisande biltillverkare får av medier och politiker. Detta är djupt oroande. För om vi inte börjar behandla de areella näringarna med samma allvar som andra branscher kan det snart vara för sent att dra nytta av Skaraborgs traditionellt starka ställning på det här området. Då har vi slarvat bort en framtida konkurrensfördel, helt i onödan.

   Hushållningssällskapet välkomnar därför den rapport som Skaraborgs kommunalförbund publicerade förra våren (”De areella näringarna: Ett kunskapsunderlag inför politiskt beslutsfattande”) och som resulterat i att de areella näringarna blivit ett särskilt insatsområde inom kommunalförbundet.

  Nu behöver vi ta nästa steg, bland annat genom ökade kontakter mellan myndigheter och näringen, så att rapporten mynnar ut i en strategi, handlingsplan och, inte minst, konkreta åtgärder.

   Hushållningssällskapet vill, som fristående kunskapsorganisation med breda kontaktytor i både de areella näringarna och samhället i övrigt, vara med och ta ansvar för den processen. Redan nu kan vi till exempel avslöja att vi sätter intensivt fokus på dessa frågor i seminarier och debatter på vårt Framtidsforum i oktober.

   Låt oss sammanfatta: Skaraborgs framtid hänger intimt samman med hur väl vi lyckas utveckla de areella näringarna. Därför måste vi utveckla en offensiv och sammanhållen strategi för de företag som har jord, skog, trädgård och landsbygd som sin grundläggande resurs. För att skapa arbetstillfällen, tillväxt och välfärd i vår region.  

 

PS. Redan helgen 2-3 juni arrangerar vi festivalen På landet (www.palandetfestival.se) på Axevalla travbana. Det är en bra början på att lära sig mer om vad den areella näringen har att erbjuda.

 

Christer Eliasson

Ordförande Hushållningssällskapet Skaraborg

070-893 22 24

cieliasson@telia.com

 

Carl-Anders Helander

Vd Hushållningssällskapet Skaraborg

carl-anders.helander@hushallningssallskapet.se

0708-26 66 02