Ung Företagsamhet Skaraborg

Skaraborgs kommunalförbund satsar på entreprenörer

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 18:17 CEST

Skaraborgs kommunalförbund satsar 200 000 kr på att ge fler unga en möjlighet att bli egna företagare. Pengarna, som beviljats Ung Företagsamhet, ska användas till en projektanställning under sex månader på regionkontoret i Skövde

Ung Företagsamhet Skaraborg är inne i en stark expansion. Föregående läsår ökade elevantalet med mer än 30 procent och regionchef Magnus Eriksson räknar med att intresset fortsätter. För att kunna ta hand om alla intresserad gymnasieelever har Ung Företagsamhet beviljats 200 000 kr i stöd ifrån Skaraborgs kommunalförbund.

Bidraget skall användas till att projektanställa en säljare, som ska öka föreningens kontaktyta mot det privata näringslivet. Ung Företagsamhet Skaraborg omsätter idag cirka 1,3 miljoner kronor, varav det offentliga står för mer än hälften av finansieringen. Nu vill föreningen få ett ökat samarbete med det privata näringslivet i regionen.

- Ett ökat företagande i Skaraborg är allas vårt ansvar. Vi kan inte förvänta oss att skolan ska utbilda framtidens entreprenörer. Detta måste vara ett samspel mellan skolan och företagen. Det är därför glädjande att kommunalförbundet ger oss möjligheten att bygga upp samarbetet med näringslivet i Skaraborg, berättar Magnus Eriksson.

Ung Företagsamhets utbildningskoncept bygger på et samspel mellan skola och näringsliv, där gymnasieeleverna får prova på hur det är att driva företag under ett läsår. Till sin hjälp har de Ung Företagsamhets utbildningsmaterial, sin lärare på skolan och rådgivare i näringslivet. Mer information om konceptet finns på www.ungforetagsamhet.se

För mer information och bilder, kontakta Magnus Eriksson 0768-830 220