Västra Götalandsregionen, koncernavdelning kultur

Skaraborgs kreativa karta har ritats - resultat av internationellt kulturprojekt presenteras 15 maj i Skövde

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 08:58 CEST

Kreativa kraftfält är projektet som med hjälp av superdatorer och världsledande kulturforskare kartlagt var kreativiteten finns i Skaraborg. Detta för att maximera utvecklingsmöjligheterna för kulturlivet och Skaraborg. Nu bjuder Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen in till slutkonferens den 15 maj i Skövde där alla upptäckter och framsteg presenteras.

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionens kulturnämnd i samverkan med Skaraborgs Kommunalförbund och har pågått under ett år.  Tusentals data om Skaraborgs kulturliv har samlats in, allt efter en internationellt framgångsrik modell. Materialet har processats tillsammans med en mängd tillgänglig statistik om Skaraborg i superdatorer vid Semeion, ett forskningscenter i Rom. 

Superdatorerna på centret har i flera månader arbetat för att strukturera det insamlade materialet i bilder som kan avslöja var Skaraborgs starka kreativa kraftfält finns genom att svara på frågor om deltagande i kreativ kultur och lokalisering av tillväxt. Förhoppningen är nu att beslutsfattare både inom den offentliga men också privata sektorn ska kunna utgå från studien när de fattar beslut om investeringar och åtgärder.

Projektet har letts av professor Christer Gustafsson vid Uppsala universitet som samarbetat med två forskarteam i världsklass, ledda av den italienske ekonomiprofessorn Pier Luigi Sacco från IULM vid universitetet i Milano och professor Massimo Buscema, Semeion forskningscenter i Rom.

När man nu nått i mål presenteras resultaten på en konferens i Skövde den 15 maj, som också kan följas på nätet. På konferensen diskuteras även hur man kan använda resultatet i arbetet med att synliggöra och tydliggöra kulturens betydelse för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt samt skapa förutsättningar för kulturledda lokala/regionala utvecklingsprogram.

Tidigare har en liknande studie genomförts i Halland och reflektioner från det projektet kommer också att ges.

Konferensen börjar kl. 09.30 den 15 maj och kan följas via Bambuser på www.bambuser.com/channel/vgrkultur

Vill du veta mer om projektet eller konferensen?

Lars Lundgren, regionutvecklare på Västra Götalandsregionens kultursekretariat, tel: 0702-35 08 82
Katarina Strömgren Sandh, ordförande styrgruppen Kreativa Kraftfält Skaraborg, tel: 0500-49 84 44


Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.