Ynnor AB

Skarpa förslag saknas i FFF-utredningen

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 16:09 CET

Höjda förmånsvärden 2015 utan miljöprofil. Det är vad professor Thomas B Johansson hade att bjuda tjänstebilsförarna på när han presenterade utredningen Fossiloberoende Fordonsflotta, FFF.

- Ett hafsverk, kallar tjänstebilsexperten Ronny Svensson, vd på Ynnor AB, det hela.

Förmånsvärdet beräknas på samma sätt som idag, men prisdelen i kalkylen höjs från nio till 15 procent, och det så kallade lyxbilstillägget höjs från 20 till 25 procent.

Höjningen skulle innebära att förmånsvärdet för en bil som kostar 300 000 kronor stiger från 15 till 21 procent av listpriset. För en bil med ett listpris på 500 000 skulle förmånsvärdet öka från 17 till 22 procent av priset.

Förslaget innebär en genomsnittlig ökning av förmånsvärdet med 37 procent, vilket innebär att värdet av de samlade bilförmånerna ökar med 3,3 miljarder kronor till 12,2 miljarder kronor.

- Det här är bara en justering av skattenivån, säger Ronny Svensson, som efterlyser skarpa, miljöanpassade förslag i utredningen.

Utredningen drar slutsatsen att förslaget skulle få fler att välja att äga bil privat, vilket skulle ge negativa konsekvenser på fordonsmarknaden där drygt 70 procent av fordonen idag köps av företag.

- Eftersom utredningen inte innehåller något förslag till förändring av reseavdraget eller den skattefria schablonen för milersättning, så kommer företagen att fortsätta köpa bilar, säger Ronny Svensson, eftersom företagen även i fortsättningen måste lösa sitt transportbehov.

Utredaren själv, professor Thomas B Johansson, erkände på måndagens presskonferens att mycket saknas i den färdiga utredningen:

- Vi föreslår inga åtgärder för att minska biltrafiken eller fordonsflottans storlek, sa han bland annat.

Däremot innehåller utredningen förslaget att supermiljöbilspremien höjs från 40 000 till 50 000 kronor för laddhybrider och 70 000 för elbilar. Man föreslår även att nedsättningen av förmånsvärdet för laddhybrider höjs till 50 procent och för elbilar till 70 procent från nuvarande gemensamma nedsättning på 40 procent.

Utredningens mål är att det genomsnittliga koldioxidutsläppet från nya bilar i Sverige 2020 ska vara högst 95 g/km.

- Då måste man bestämma sig för vilken väg man ska gå, säger Ronny Svensson, som anser att utredningen dels försuttit chansen att fokusera på en elektrifiering av biltrafiken dels även borde föreslå en utskrotning av gamla, energislukande och smutsiga bilar.  


Ynnor - kunskap för effektivare bilinnehav

Tjänstebilsguiden är en guide till den svenska tjänstebilsmarknaden, som sedan 1999 årligen skickas till över 10 000 beslutsfattare och inköpare på företag över hela landet. Sedan 2013 finns vi också på Tjanstebilsguiden.se.

Tjänstebilsfakta är Sveriges mest kompletta webbtjänst för dig som arbetar strategiskt med ditt företags bil-, finans-, hanterings-, skatte- och policyfrågor

För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se

Länk till foton på Ronny Svensson