LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Skatt på handelsgödsel ett slag mot miljön

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 09:07 CET

Oppositionen vill tillsammans med Sverigedemokraterna återinföra skatt på handelsgödsel. Men ett återinförande gynnar varken miljön eller livsmedelsproduktionen, säger Lars-Göran Pettersson LRFs förbundsordförande.

Regeringen avskaffade skatten på handelsgödsel så sent som förra året. Den kostade svenska bönder ca 300 miljoner kronor årligen men togs bort för att Sveriges bönder skulle få mer likvärdiga konkurrensvillkor som sina europeiska kollegor. Men i Skatteutskottet gör nu oppositionen gemensam sak med Sverigedemokraterna för att återinföra skatten.

– De miljöskyddsregler som svensk livsmedelsproduktion följer hör till de strängaste i världen. I ett läge där svensk livsmedelsproduktion konkurreras ut av den importerade maten är det mycket allvarligt att oppositionen vill lägga en särskild skatt på den svenska maten, säger Lars-Göran Pettersson.

1995 var cirka 25 procent av den mat vi äter i Sverige importerad. Idag är motsvarande siffra 45 procent. Om handelsgödselskatten återinförs riskerar andelen importerad mat öka ytterligare.

– Om svenska livsmedel ersätts av importerad mat som producerats enligt lägre ställda miljökrav, blir den sammanlagda miljöbelastningen bara större. En skatt på handelsgödsel är därför kontraproduktivt, säger Lars-Göran Pettersson.

För mer information och intervju med Lars-Göran Pettersson, kontakta LRF presstjänst 08-787 57 77

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 14 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 170 631 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.