Konsumentverket

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 13:07 CET

Från och med den 1 januari 2010 skattebefrias personbilar som uppfyller särskilda miljökrav. Skattebefrielsen innebär att den som köper en personbil som uppfyller särskilda miljökrav slipper att betala fordonsskatt de fem första åren från det att fordonet togs i bruk. Denna skattebefrielse ersätter den tidigare miljöbilspremien.

Syftet med skattebefrielsen är att uppmuntra fler att köpa personbilar som är bränsleeffektiva eller som drivs med förnybara bränslen. Transportstyrelsen ansvarar för att kontrollera om en personbil som tas i bruk för första gången uppfyller miljökraven som innebär att den ska skattebefrias.

När en personbil som uppfyller miljökraven tas i bruk första gången, läggs en uppgiften om det automatiskt in i vägtrafikregistret. Om fordonet skulle ändras så att det inte längre uppfyller miljökraven, kommer fordonsskatt att debiteras.

Även om denna regel införs 1 januari 2010 gäller den retroaktivt från 1 juli 2009, för att det inte ska bli något tidsmässigt glapp mellan miljöbilspremien och skattebefrielsen.

Riksdagen fattade beslut om detta den 9 december 2009.

Ta del av riksdagens beslut

Läs mer om den femåriga skattebefrielsen och miljökraven